Διευθυντής: Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης

Αν. Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Λουρίδας

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει ως κύριο στόχο την τόσο την έρευνα σε θέματα που αφορούν τη γνωστική περιοχή της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, όσο και την εκπαίδευση και γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Διαθέτει συνολικά τρεις (3) χώρους με 78 συνολικά θέσεις εργασίας φοιτητών και πιο αναλυτικά:

Μία στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, 30 θέσεων εργασίας Μία στον 3ο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ, 30 θέσεων εργασίας Μία στον 3ο όροφο της Πατησίων 80, 18 θέσεων εργασίας

Και οι τρεις αίθουσες του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, είτε για την εκπόνηση εργασιών-ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, είτε για παρακολούθηση οργανωμένων εργαστηριακών μαθημάτων. Επίσης στα πλαίσια των μαθημάτων διεξάγονται παρουσιάσεις ηλεκτρονικών εργασιών ή ακόμα και ηλεκτρονικές ασκήσεις, ηλεκτρονικές εξετάσεις και πρόοδοι.