Επίκαιρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2017-2018, να καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα με λατινικούς χαρακτήρες):

  • Έντυπο αίτησης  (Student Application Form)
  • Μια φωτογραφία
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας
  • ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Έντυπο Prelearning Agreement  με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 credits - 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits).

Τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε και από το link:
http://www.dmst.aueb.gr/index.php/el/undergraduate/erasmus

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμεροχής καθώς και τα κριτήρια επιλογής μπορείται να βρείτε ΕΔΩ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος