Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσφέρει την δυνατότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς κλπ) αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητας των ψηφιακών μέσων (πχ Διαδίκτυο). Η καινοτομία επίσης είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία, εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης Σπουδών είναι:

  • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε τεχνικά και οργανωσιακά θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
  • Η διερεύνηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας και στρατηγικής στην δυναμική νέα επιχειρηματικότητα
  • Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να απασχοληθούν:

  • Ως στελέχη ειδίκευσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαδικτυακές εφαρμογές / υπηρεσίες κλπ
  • Ως στελέχη επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες / τεχνολογίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (πχ service providers κλπ)
  • Ως στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων που βοηθούν και υποστηρίζουν την δημιουργία και λειτουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
  • Ως στελέχη (αλλά και ιδρυτές) καινοτόμων νέων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες με έμφαση το διαδίκτυο, τις κινητές συσκευές και άλλα ψηφιακά μέσα

Μαθήματα Κατεύθυνσης